A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दादा रुसला ताई रुसली

दादा रुसला ताई रुसली रुसली आज आई
काय करावे काही कळेना, बाई

म्हणती सारे आज मला भली खोड की जिरली
शाळा सुटता धावत येता स्वारी घसरून पडली
आई म्हणते, मला आजला कसली आहे घाई?

घाई कसली समजत नाही? लगीन बाहुलीचे !
आईलाही कसे कळेना मन हे आईचे !
माझी छकुली नवरी झाली, आज सासरी जाई

हसती सारे मोठ्याने पण डोळा माझ्या पाणी
नवरदेव हा किती धिटुकला घेऊन जाई राणी
कशी कळेना घडली बाई सारीच ही नवलाई
गीत - प्रवीण दवणे
संगीत - नंदू होनप
स्वर- देवकी पंडित
गीत प्रकार - बालगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.