A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पहाटे पहाटे मला जाग

पहाटे पहाटे मला जाग आली
तुझी रेशमाची मिठी सैल झाली !

मला आठवेना.. तुला आठवेना..
कशी रात्र गेली कुणाला कळेना
तरीही नभाला पुरेशी न लाली !

गडे हे बहाणे, निमित्ते कशाला?
असा राहू दे हात माझा उशाला
मऊमोकळे केस हे सोड गाली !

कसा रामपारी सुटे गार वारा
मला दे उशाशी पुन्हा तू उबारा
अता राहू दे बोलणे, हालचाली !

तुला आण त्या वेचल्या तारकांची,
तुला आण त्या जागणार्‍या फुलांची
लपेटून घे तू मला भोवताली !
गीत - सुरेश भट
संगीत - रवि दाते
स्वराविष्कार- सुरेश वाडकर
वसंत आजगांवकर
सी. रामचंद्र
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• स्वर- सुरेश वाडकर, संगीत- रवि दाते.
• स्वर- वसंत आजगांवकर, संगीत- प्रभाकर जोग.
• स्वर- सी. रामचंद्र, संगीत- सी. रामचंद्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  सुरेश वाडकर
  वसंत आजगांवकर
  सी. रामचंद्र