A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पहाटे पहाटे मला जाग

पहाटे पहाटे मला जाग आली
तुझी रेशमाची मिठी सैल झाली!

मला आठवेना.. तुला आठवेना..
कशी रात्र गेली कुणाला कळेना
तरीही नभाला पुरेशी न लाली!

गडे हे बहाणे, निमित्ते कशाला?
असा राहू दे हात माझा उशाला
मऊमोकळे केस हे सोड गाली!

कसा रामपारी सुटे गार वारा
मला दे उशाशी पुन्हा तू उबारा
अता राहू दे बोलणे, हालचाली!

तुला आण त्या वेचल्या तारकांची,
तुला आण त्या जागणार्‍या फुलांची
लपेटून घे तू मला भोवताली!
गीत- सुरेश भट
संगीत - रवि दाते
स्वराविष्कार - सुरेश वाडकर
वसंत आजगांवकर
सी. रामचंद्र
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• स्वर- रवि दाते, संगीत- सुरेश वाडकर.
• स्वर- वसंत आजगांवकर, संगीत- प्रभाकर जोग.
• स्वर- सी. रामचंद्र, संगीत- सी. रामचंद्र.

 

Random song suggestion
  सुरेश वाडकर
  वसंत आजगांवकर
  सी. रामचंद्र