A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विहीणबाई विहीणबाई उठा

विहीणबाई विहीणबाई उठा आता उठा
भातुकलीचा सार्‍या तुम्ही केला चट्टामट्टा!

पसाभर शेंगदाणे, पसाभर गूळ
एकटीनं फस्त केलं लागलं का खूळ?
खादाडखाऊ विहीण म्हणून सारी करती थट्टा!

कुठुन मेलं बाहुलीचं लग्‍न काढलं आम्ही?
विहीण म्हणून नशिबी आलात हो तुम्ही!
बाळी आमची नाजुक तुमचा बाळ्या केवढा मोठा!

सोन्यासारखी लेक दिली आणि फसलो
भिकार्‍याशी नातं जोडुन बसलो!
वरमाईचा पोकळ नुसता पाहुन घ्यावा ताठा!
थट्टा - उपहास.
पसा - ओंजळ.