A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल

बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल ।
करावा विठ्ठल जीवभाव ॥१॥

येणें सोसें मन जालें हांवभरी ।
परती माघारी घेत नाहीं ॥२॥

बंधनापासूनि उकलली गांठी ।
देतां आली मिठी सावकाशें ॥३॥

तुका ह्मणे देह भारिला विठ्ठलें ।
कामक्रोधें केलें घर रीतें ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत - पं. जितेंद्र अभिषेकी
स्वराविष्कार- पं. जितेंद्र अभिषेकी
किशोरी आमोणकर
प्रभाकर कारेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी, विठ्ठल विठ्ठल
  
टीप -
• स्वर- पं. जितेंद्र अभिषेकी, संगीत- पं. जितेंद्र अभिषेकी.
• स्वर- किशोरी आमोणकर, संगीत- किशोरी आमोणकर, राग- विभास व तोडी संमिश्र.
• स्वर- पं. प्रभाकर कारेकर, संगीत- ???.
सोसे - आग्रहाने.
हावभरी - आशायुक्त, हावरा.
भावार्थ-

  • विठ्ठल बोलावे व विठ्ठलाला पहावे. जिवाचा जिवलग विठ्ठलालाच करावे.
  • मन विठ्ठलाकरिता हांवरे झाले असून आग्रह धरते. तेथून ते परत मागे येत नाही.
  • संसाराचे बंधन मी सोडून टाकले आहे. त्यामुळे मला सावकाश विठ्ठलाला मिठी मारायला मिळाली.
  • काम क्रोध निघून गेल्यामुळे देहरूपी घर रिकामे होऊन तेथे आता सगळा विठुराया भरून राहिला आहे.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  पं. जितेंद्र अभिषेकी
  किशोरी आमोणकर
  प्रभाकर कारेकर