A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा भय न मम मना

जा, भय न मम मना, मंडप सबल,
समरानल महाज्वालें जळेना ।

शिशुपाल वैराग्‍नि पेटला,
भेटला जणू कृष्णबल-सागर तयाला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - श्रीपादराव नेवरेकर
अजितकुमार कडकडे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- मालकंस
ताल-झपताल
चाल-सा सुंदर वदन
गीत प्रकार - नाट्यगीत मना तुझे मनोगत
शिशुपाल - श्रीकृष्णाचा मामेभाऊ. रुक्मिणीचा विवाह याच्याशी करावा असा भीष्मकाचा (तिच्या वडिलांचा) बेत होता.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  श्रीपादराव नेवरेकर
  अजितकुमार कडकडे