A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा भय न मम मना

जा, भय न मम मना; मंडप सबल, समरानल-महाज्वालें जळेना ।

शिशुपाल-वैराग्‍नि पेटला, भेटला जणु कृष्णबल-सागर तयाला ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार- श्रीपादराव नेवरेकर
अजितकुमार कडकडे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - स्वयंवर
राग - मालकंस
ताल-झपताल
चाल-सा सुंदर वदन
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, मना तुझे मनोगत
अनल - अग्‍नी.
शिशुपाल - श्रीकृष्णाचा मामेभाऊ. रुक्मिणीचा विवाह याच्याशी करावा असा भीष्मकाचा (तिच्या वडिलांचा) बेत होता.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  श्रीपादराव नेवरेकर
  अजितकुमार कडकडे