A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुला पाहिलें मी नदीच्या

तुला पाहिलें मी नदीच्या किनारीं
तुझे केस पाठीवरी मोकळे
इथें दाट छायांतुनी रंग गळतात
या वृक्षमाळेंतले सावळे!

तुझीं पावलें गे धुक्याच्या महालांत
ना वाजलीं ना कधीं नादलीं
निळागर्द भासे नभाचा किनारा
न माझी मला अन्‌ तुला सावली..

मनावेगळी लाट व्यापे मनाला
जसा डोंगरी चंद्र हा मावळे
पुढे कां उभी तूं, तुझें दुःख झरतें?
जसे संचिताचे ऋतू कोवळे..

अशी ओल जातां तुझ्या स्पंदनांतून
आकांत माझ्या उरीं केवढा!
तमांतूनही मंद तार्‍याप्रमाणें
दिसे कीं तुझ्या बिल्वरांचा चुडा
गीत- ग्रेस
संगीत - श्रीधर फडके
स्वराविष्कार - सुरेश वाडकर
श्रीधर फडके
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - आई भावगीत
बिलवर - उच्‍च प्रतीची काचेची बांगडी.
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.
स्पंदन - कंपन, आंदोलन.

 

  सुरेश वाडकर
  श्रीधर फडके