A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवता कामुकता रहिता

देवता कामुकता रहिता । कां न होय कार्य वरद ॥

जी रुसते प्रेमलता । शांतकाल पाहता । कालगुणे कठिण बने ।
धांवे निजबले परि हरि भया । निरामया करित ॥
गीत - य. ना. टिपणीस
संगीत - वझेबुवा
स्वराविष्कार- भार्गवराम आचरेकर
अजितकुमार कडकडे
आशा खाडिलकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - शहा शिवाजी
चाल-देव तेथे विलसे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  भार्गवराम आचरेकर
  अजितकुमार कडकडे
  आशा खाडिलकर