A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
साजणी सई ग

साजणी सई ग!
साजण नाही घरी, सुकली जाई ग!

दिस गेले किति सखा दूर देशी गेल्याला
पुशिते मी आसू त्याच्या रेशमी शेल्याला!
सोन्याच्या ताटामध्ये पक्वान्‍ने पाच ग!
सख्याच्या आठवाने घास जाईना ग!

चंदनी झोपाळा बाई हलतो ग डुलतो
भरजरी पदराचा शेव मागे झुलतो
पदराला आठवते सखयाची बोली ग!
ऐकताना होते माझी पापणी ओली ग!
गीत- शान्‍ता शेळके
संगीत - मीना खडीकर
स्वर - उषा मंगेशकर
गीत प्रकार - भावगीत
शेव - टोक, काठ.