A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अजि राधा बाला मीच

अजि राधा बाला मीच गोपाला ॥

आले चारायाला धेनूंना, मोहिले कंठ-मधुबले कृष्णाला ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - भास्करबुवा बखले
स्वराविष्कार - निलाक्षी जुवेकर
बालगंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत स्वयंवर
राग- देसकार
ताल-त्रिताल
चाल-अमलारा माता
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर नाट्यगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  निलाक्षी जुवेकर
  बालगंधर्व