A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जात कोणती पुसू नका

जात कोणती पुसू नका
धर्म कोणता पुसू नका
उद्यानातिल फुलांस त्यांचा रंग कोणता पुसू नका

हिरवा चाफा, कमळ निळे
सुखद सुमांचे गंधमळे
एकच माळी या सर्वांचा गाव तयाचे पुसू नका

रहिम दयाळू तसाच राम
मशीद मंदिर मंगल धाम
जपुनी शांतिचा मंत्र मुखाने एक दुज्याला डसू नका

जन्मा आलो मुले म्हणून
भरतभूमीच्या कुशीमधून
अभेद आम्ही, अजिंक्य आम्ही, नाव आमुचे पुसू नका
सुम - फूल.

 

Print option will come back soon