A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भासे जनात राया

भासे जनात राया । हां असे मनात राया
नवखंड देह नटला । दिलदार प्यार राया
मागे सदा फिराया । भागे अनंत काया
लावे जिवास माया । लाभे परि न राया
हाती अखंड भरला । इष्के शराबे प्याला
नाही अजून प्याला । दिलदार प्यार राया
गीत - गोविंदाग्रज
संगीत - मास्टर दीनानाथ
स्वर- मास्टर दीनानाथ
नाटक - राजसंन्यास
चाल-वखत तुलख देख
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत