A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घाल घाल पिंगा वार्‍या

घाल घाल पिंगा वार्‍या, माझ्या परसात
माहेरी जा, सुवासाची कर बरसात !

"सुखी आहे पोर," सांग आईच्या कानात-
"आई, भाऊसाठी परि मन खंतावतं !

विसरली का ग? -भादव्यात वर्स झालं,
माहेरीच्या सुखाला ग मन आचवलं.

फिरुन फिरुन सय येई, जीव वेडावतो
चंद्रकळेचा ग शेव ओलाचिंब होतो !

काळ्या कपिलेची नंदा खोडकर फार
हुंगहुंगूनीया करी कशी ग बेजार !

परसात पारिजातकाचा सडा पडे
कधी फुलं वेचायला नेशील तू गडे !

कपिलेच्या दुधावर मऊ दाट साय
माया माझ्यावर दाट जशी तुझी माय.. !"

आले भरून्‌ डोळे पुन्हा गळा नि दाटला
माउलीच्या भेटीसाठी जीव व्याकूळला !
गीत - कृ. ब. निकुंब
संगीत - कमलाकर भागवत
स्वराविष्कार- सुमन कल्याणपूर
कालिंदी केसकर
फैयाज
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• स्वर- सुमन कल्याणपूर, संगीत- कमलाकर भागवत.
• स्वर- कालिंदी केसकर, संगीत- ए. पी. नारायणगांवकर.
• स्वर- फैयाज, संगीत- वसंत देसाई.
आचवणे - मुकलं.
चंद्रकळा - फक्त काळ्या रंगाची साडी.
परसू (परसदार) - घराच्या मागील खुली जागा.
पिंगा - मुलींचा एक खेळ.
शेव - टोक, काठ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  सुमन कल्याणपूर
  कालिंदी केसकर
  फैयाज