A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जरि या पुसून गेल्या

जरि या पुसून गेल्या सार्‍या जुन्या खुणा रे
हा चंद्र पाहताना होते तुझी पुन्हा रे

त्या बावर्‍या कळीने ते स्वप्‍न पाहिलेले
वेड्या क्षणास एका सर्वस्व वाहिलेले
छळतो अजून जीवा तो लाजरा गुन्हा रे

ते श्वास कापरे अन्‌ आभास सावल्यांचे
रे चांदणेच झाले डोळ्यांत बाहुल्यांचे
अन्‌ सूर सूर झाल्या त्या सर्व भावना रे

नाही विचार केला, मी पाहिले न मागे
आले तुझ्याकडे मी तोडून सर्व धागे
का घालिता उडी ही घर आठवे कुणा रे?

मी घातली उडी हा नच दोष रे कुणाचा
चुरडे कळी मनाची हा खेळ प्राक्तनाचा
स्वप्‍ने विरून येते हातात वंचना रे

हरवून स्वप्‍न गेले, अश्रूच आज जागे
वेडी कळी तुझी ही बघते वळून मागे
या पापण्यांत मिटते निःशब्द वेदना रे?
गीत - मंगेश पाडगांवकर
संगीत - यशवंत देव
स्वराविष्कार- शोभा जोशी
उषा अत्रे-वाघ
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत, शब्दशारदेचे चांदणे, कल्‍पनेचा कुंचला
वंचना - फसवणूक.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  शोभा जोशी
  उषा अत्रे-वाघ