A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
रवि मी हा चंद्र कसा

रवि मी, हा चंद्र कसा मग मिरवितसे लावित पिसे ॥

त्या जे न साधे गगनी, गमे ते साधेचि तव या वदनी ।
अबलाबल नव हे भासे ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वराविष्कार- मास्टर दीनानाथ
आशा भोसले
अर्चना कान्हेरे
सुरेश वाडकर
प्रभाकर कारेकर
शरद जांभेकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत मानापमान
राग - तिलककामोद
ताल-दीपचंदी
चाल-माई पीतभवीन
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत

 

  मास्टर दीनानाथ
  आशा भोसले
  अर्चना कान्हेरे
  सुरेश वाडकर
  प्रभाकर कारेकर
  शरद जांभेकर