A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुग्रीवा हें साहस असलें

सुग्रीवा, हें साहस असलें
भूपतीस तुज मुळिं न शोभलें

अटीतटीचा अवघड हा क्षण
मायावी तो कपटी रावण
भिडलासी त्या अवचित जाउन
काय घडें तें नाहीं कळलें

विचारल्याविण मला, विभिषणा
सांगितल्याविण नला, लक्ष्मणा
कुणा न देतां पुसट कल्पना
उड्डणा तव धाडस धजलें

ज्ञात मला तव अपार शक्ति
माझ्यावरची अलोट भक्ति
तरीहि नव्हतें योग्य संप्रति
अनपेक्षित हें काही घडले

द्वंद्वे जर तुज वधणें रावण
वृथा जमविलीं सैन्यें आपण
कशास यूथप वा वानरगण
व्यर्थच का हे ऋक्ष मिळविले?

काय सांगुं तुज, शत्रुदमना
नृप नोळखती रणीं भावना
नंतर विक्रम, प्रथम योजना
अविचारें जय कुणा लाभले?

तू पौलस्त्यासवें झुंजता
क्षीण क्षण जर एकच येता
सन्मित्राते राघव मुकता
तव सैनिक मग असते खचले

काय लाभतें या द्वंद्वानें?
फुगता रावण लव विजयानें
लढते राक्षस उन्मादानें
वानर असते परतच फिरले

दशकंठचि मग विजयी होता
मैथिलीस मग कुठुन मुक्तता?
व्यर्थच ठरतीं वचनें शपथा
कुणी राक्षसां असतें वधिलें?

जा सत्वर जा, जमवी सेना
करी रणज्ञा, सुयोग्य रचना
आप्त-सैन्यासह वधूं रावणा
व्यर्थ न दवडी शौर्य आपुलें
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वराविष्कार- सुधीर फडके
∙ आकाशवाणी प्रथम प्रसारण
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
राग - संपूर्ण मालकंस
गीत प्रकार - गीतरामायण, राम निरंजन
  
टीप -
• गीतरामायण.
  • प्रथम प्रसारण दिनांक- २६/१/१९५६
  • आकाशवाणीवरील प्रथम प्रसारण स्वर- सुधीर फडके.
ऋक्ष - अस्वल.
नृप - राजा.
नील (नळ) - एक वानर. सुग्रीवाचा एक सेनापती. विश्वकर्मा पुत्र.
पौलस्‍ती - रावण- सप्‍तर्षीतील एक महर्षी पुलस्‍त्‍य यांचा पौत्र, नातू. (विश्रवा यांचा पुत्र.)
मैथिली - सीता (मिथिला नगरीची राजकन्‍या).
यूथप - सेनापती.
लव - सूक्ष्म.
विभिषण - बिभिषण. रावणाचा भाऊ. सीतेस पळवून आणल्याबद्दल याने रावणास रागावले व तीस परत पाठवण्यास सांगितले. न होता हा रामाकडे गेला. रावणाच्या मृत्यूनंतर रामाने यास राज्य दिले.
सुग्रीव - एक वानर. वालीचा भाऊ. यांस वालीने पदच्युत केले होते.
सांप्रत - हल्ली, सध्याच्या काळी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  सुधीर फडके
  आकाशवाणी प्रथम प्रसारण