A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिन तैसी रजनी झाली गे

दिन तैसी रजनी झाली गे माये ॥१॥

पडिलें दूरदेसी, मज आठवे मानसी ।
नकोनको हा वियोग, कष्ट होताती जिवासी ॥२॥

अवस्था लावोनी गेला अजून का न ये ॥३॥

गरुडवाहना गुणगंभीरा, येईगा दातारा ।
बाप रखुमादेवीवरा श्रीविठ्ठला ॥४॥
गीत - संत ज्ञानेश्वर
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वराविष्कार- आशा भोसले
किशोरी आमोणकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी
  
टीप -
• स्वर- आशा भोसले, संगीत- पं. हृदयनाथ मंगेशकर.
• स्वर- किशोरी आमोणकर, संगीत- किशोरी आमोणकर.
अवस्था - उत्कंठा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.