A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उभवू उंच निशाण

उभवू उंच निशाण!
नव्या युगाचे नव्या जगाचे, उभवू उंच निशाण!

दीन दीन जे, दलित दलित जे
त्या सर्वांना ध्वज हा देईल सदैव छाया छान
उभवू उंच निशाण!

अंध अमानुष रूढी घालिती अखंड जगी थैमान
त्या क्रुरांना हे क्रांतिचे मूर्तिमंत अव्हान
ताठ ठेविती मान झुंजुनी भीमदेव धीमान्‌
शूर शिपाई आम्ही त्यांचे व्यर्थ न ते बलिदान

ध्वज मिरवीत हा गौतम गेले टाकूनी राज्य महान
पुसुनी आसवें मानवतेची होती बुद्ध महान
हे समतेचे, हे ममतेचे, गांधीजीचे गान
हरिजन धरुनी उरी स्वीकरी जे फकिरीचे वाण
धीमान्‌ (धी) - बुद्धीमान.

 

  पं. हृदयनाथ मंगेशकर