A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाईजुईचा गंध

आषाढाला पाणकळा, सृष्टी लावण्याचा मळा
दु:ख भिरकावुन येती शब्द माहेरपणाला
शब्द माहेरपणाला, नवा गांधार जिण्याला
मेघुटांच्या पालखीला, डोळे गेले आभाळाला

जाईजुईचा गंध मातीला
हिर्व्या झाडांचा छंद गीताला

पानांवरती सांडले मोती
ओलं आभाळ आलं भेटीला

रूपदेखणी झाडीत कुणी
सर्व्या रानाचा जीव पांगला

आंबेराईत, डोळे मोडीत
कुणी डोळ्यांचा झुला बांधला
डोळे मोडणे - डोळ्यांनी खुणा करणे, नखर्‍यांनी पाहणे.

 

Print option will come back soon