A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शोधू नको मना रे

शोधू नको मना रे तू अर्थ जीवनाचा
अज्ञात खेळ चाले हा ऊन-सावल्यांचा

असते इथे निराशा आशेत गुंफलेली
स्वप्‍ने सजून येती वैफल्य माळलेली
हास्यात साठलासे उद्‍घोष आसवांचा

बहरातल्या कळीला निर्माल्य शाप देते
बाधा तशी जरेची का यौवनास होते?
उदयासवेच ठरतो आकार शेवटाचा

या आगळ्या कथेचे वेड्या अगम्य सूत्र
त्याच्यात गोवलेले सारेच प्राणिमात्र
हे सूत्र हालवितो हुंकार संचिताचा
गीत - वंदना विटणकर
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वराविष्कार- अपर्णा मयेकर
गजानन वाटवे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत, मना तुझे मनोगत
  
टीप -
• स्वर- अपर्णा मयेकर, संगीत- श्रीनिवास खळे.
• स्वर- गजानन वाटवे, संगीत- गजानन वाटवे.
जरा - वृद्धत्‍व. (अजर- जरारहित, वार्धक्यरहित)
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  अपर्णा मयेकर
  गजानन वाटवे