A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शोधू नको मना रे

शोधू नको मना रे तू अर्थ जीवनाचा
अज्ञात खेळ चाले हा ऊन-सावल्यांचा

असते इथे निराशा आशेत गुंफलेली
स्वप्‍ने सजून येती वैफल्य माळलेली
हास्यात साठलासे उद्‍घोष आसवांचा

बहरातल्या कळीला निर्माल्य शाप देते
बाधा तशी जरेची का यौवनास होते?
उदयासवेच ठरतो आकार शेवटाचा
जरा - वृद्धत्‍व.

 

Random song suggestion
  अपर्णा मयेकर