A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या एका हाकेसाठी

तुझ्या एका हाकेसाठी । किती बघावी रे वाट ।
माझी अधीरता मोठी । तुझे मौनही अफाट ॥

तुझ्या एका हाकेसाठी । कान जिवाचे करीते ।
सारी कपाटे शब्दांची । रोज रोज धुंडाळिते ॥

तुझ्या एका हाकेसाठी । उभी कधीची दारात ।
तुझी चाहूलही नाही । होते माझीच वरात ॥

तुझ्या एका हाकेसाठी । हाक मीच का घालावी ।
सात सुरांची आरास । मीच मांडून मोडावी ॥

आले दिशा ओलांडून । दिली सोडून रहाटी ।
दंगा दारात हा माझा । तुझ्या एका हाकेसाठी ॥
गीत - यशवंत देव
संगीत - यशवंत देव
स्वराविष्कार- पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर
आशा भोसले
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भक्तीगीत
  
टीप -
• आकाशवाणीवरील प्रथम प्रसारणातील स्वर- आशा भोसले.
• १९८४ साली आकाशवाणीवरून सेवानिवृत्त होण्याआधी, आकाशवाणीसाठी यशवंत देवांनी केलेले हे शेवटचे गाणे. शब्द व संगीत यशवंत देवांचेच आहे. त्यांच्या खास विनंतीवरून आशा भोसले यांनी गायले होते.
रहाटी - रीत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर
  आशा भोसले