A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम हें वंचिता

प्रेम हें वंचिता । मोह ना मज जीवनाचा !
द्या कुणि आणून द्या, प्याला विषाचा !

प्रीतिचा फसवा पसारा
भरली इथें नुसती भुतें
कोणि नाही जगिं कुणाचा !
गीत - प्र. के. अत्रे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वराविष्कार- रामदास कामत
बकुळ पंडित
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - पाणिग्रहण
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
वंचित - फसविलेला.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.