A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
प्रेम हे वंचिता

प्रेम हे वंचिता । मोह ना मज जीवनाचा !
द्या कुणि आणून द्या, प्याला विषाचा !

प्रीतिचा फसवा पसारा
भरली इथे नुसती भुते
कोणि नाही जगि कुणाचा !
वंचित - फसविलेला.