A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझे मन तुझे झाले

माझे मन तुझे झाले
तुझे मन माझे झाले
माझे प्राण तुझे प्राण
उरले ना वेगळाले

मला लागे तुझी आस
तुला जडे माझा ध्यास
तुला मला चोहीकडे
माझेतुझे होती भास

माझ्यातून तू वाहसी
तुझ्यातही मी पाहसी
तुझ्यामाझ्यातले सारे
गुज माझ्यातुझ्यापाशी

तुझीमाझी पटे खूण
तुझीमाझी हीच धून
तुझे प्राण माझे प्राण
माझे मन तुझे मन
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - सुधीर मोघे
स्वराविष्कार- सुचित्रा बर्वे-भागवत
विभावरी आपटे-जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - मना तुझे मनोगत, मालिका गीते
  
टीप -
• मालिका गीत- 'स्वामी', वाहिनी- झी मराठी.

 

Print option will come back soon
  सुचित्रा बर्वे-भागवत
  विभावरी आपटे-जोशी