A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काल रात सारी मजसी

काल रात सारी मजसी झोप नाही आली
जीव झाला थोडा थोडा ऊर वरखाली!

पती दूरदेशी माझे
रूप माझे मजसी ओझे
मध्यान्हीच्या पारी दारी एक थाप आली!

कशी आत घेऊ चोरा?
कशी उघडू मी दारा?
पांचमाळ्यावरती माझी कोपर्‍यात खोली!

कोण आसुसला पापा
पुन्हा पुन्हा मारी थापा
कलंडले मंचकी मी, मूर्च्छनाच आली!

काच कवाडाची होती
पतंगास कळली ना ती
भरारून तोचि होता येत हो महाली!

काचेवरी त्याची झेप
तीच मला वाटे थाप
अशी तुझी मैत्रिण बाई पाखरास भ्याली!
कवाड - दरवाजाची फळी, दरवाजा.
पतंग - दिव्यावर झडप घालणारा पाखरू.
मूर्च्छना - मूर्च्छा / घेरी / चक्कर.

 

  मधुबाला जव्हेरी