A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मना तळमळसि

मना तळमळसि, उगीच कां असा हळहळसि,
प्रथम फसलेंसि ॥

ऐन सुखाच्या समयीं भीती धरुनि कसें बसलेंसि ॥

लतामंडपा सुख सेवाया येईन पुनः तुजपासि ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वराविष्कार- माणिक वर्मा
ज्योत्‍स्‍ना भोळे
बालगंधर्व
अर्चना कान्हेरे
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - शाकुंतल
राग - पिलू
ताल-त्रिताल
चाल-सदाशिव धुन्दी
गीत प्रकार - मना तुझे मनोगत, नाट्यसंगीत
लता (लतिका) - वेली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  माणिक वर्मा
  ज्योत्‍स्‍ना भोळे
  बालगंधर्व
  अर्चना कान्हेरे