A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
का हासला किनारा

का हासला किनारा पाहून धुंद लाट
पाहूनिया नभाला का हासली पहाट

होती समोर माया गंभीर सागराची
संगीत मर्मराचे किलबिल पाखरांची
काठावरी उभी मी, तू न्याहळीत पाठ

चाहूल जाणिवेची स्पर्शातुनी गळाली
भारावल्या कळीला जणू पाकळी मिळाली
कमलापरी जुळावे ते स्वप्‍नरम्य हात
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - अनिल-अरुण
स्वराविष्कार- अनुराधा पौडवाल
शोभा जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• स्वर- अनुराधा पौडवाल, संगीत- अनिल-अरुण.
• स्वर- शोभा जोशी, संगीत- अनिल मोहिले.
मर्मर - एक पक्षी. (Hummingbird).

 

Print option will come back soon
  अनुराधा पौडवाल
  शोभा जोशी