A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
का हासला किनारा

का हासला किनारा पाहून धुंद लाट
पाहूनिया नभाला का हासली पहाट

होती समोर माया गंभीर सागराची
संगीत मर्मराचे, किलबिल पाखरांची
काठावरी उभी मी, तू न्याहळीत पाठ

चाहूल जाणिवेची स्पर्शातुनी गळाली
भारावल्या कळीला जणू पाकळी मिळाली
कमलापरी जुळावे ते स्वप्‍नरम्य हात
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - अनिल-अरुण
स्वराविष्कार- अनुराधा पौडवाल
शोभा जोशी
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - भावगीत
मर्मर - एक पक्षी. (Hummingbird).

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  अनुराधा पौडवाल
  शोभा जोशी