A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुज पाहिले असे अन्‌ नशिबात

तुज पाहिले असे अन्‌ नशिबात ये गुलामी

घायाळ काळजाला काही मुळी सुचेना
तुजवाचुनी जिवाला काहीच अन्‌ रुचेना
या भाळल्या जिवाची पहिली अशी सलामी

नजरेत धुंद होत्या हुकुमी तुझ्या कट्यारी
घालून घाव गेल्या माझ्या असे जिव्हारी
आव्हान झेलले मी अन्‌ जाहलो निकामी

डोळ्यांत घेउनी तू आलीस धुंद रात्री
लावून चांदण्याची गेलीस आग गात्री
स्वप्‍नांस रंग आले हे लाल अन्‌ बदामी
गात्र - शरीराचा अवयव.

 

Print option will come back soon