A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अरुण उगवला अनुरागाचा

अरुण उगवला अनुरागाचा उजळत आभाळी
उषा प्रीतिची हासत लावी कुमकुम मंगल भाळी

नेत्रकमळीचा भ्रमर उडाला मरंद उधळीत
फुलू लागला हर्ष सुगंधी पुष्पपांकळीत
घेत भरारी जीव-पाखरे आळवीत भूपाळी

स्वर्गसुखाचा आज मोहरे कल्पतरू दारी
तुळस-मंजिरी डुलू लागली रामाच्या प्रहरी
जोडुनी कर हे प्रीत-सुवासीन प्रदक्षिणा घाली
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
कल्पवृक्ष - इंद्रलोकांतील काल्पनिक वृक्ष. इच्छित वस्तू देतो अशी समजूत आहे.
मंजिरी - मोहोर, तुरा.
मरंद (मकरंद) - फुलातील मध.

 

Print option will come back soon