A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काय या संतांचे मानूं

काय या संतांचे मानूं उपकार ।
मज निरंतर जागविती ॥१॥

काय द्यावें यांसी व्हावें उतराई ।
ठेवितां हा पायीं जीव थोडा ॥२॥

सहज बोलणें हित उपदेश ।
करूनि सायास शिकविती ॥३॥

तुका ह्मणे वत्स धेनुवेचे चित्तीं ।
तैसें मज येथ सांभाळिती ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत - प्रभाकर पंडित
स्वराविष्कार- सुरेश वाडकर
बबनराव नावडीकर
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
गीत प्रकार - संतवाणी
  
टीप -
• स्वर- सुरेश वाडकर, संगीत- प्रभाकर पंडित.
• स्वर- बबनराव नावडीकर, संगीत- बबनराव नावडीकर, राग- बागेश्री.
उतराई - ऋणमुक्त.
धेनु - गाय.
वत्स - मूल.
सायास - विषेष आयास (कष्ट), श्रम.
भावार्थ-

  • या संताचे मी किती उपकार मानू? नेहमी उपदेश करून सावध करतात.
  • देवा या संतांचा मी कसा उतराई होऊ? यांच्या पायावरून जीव ओवाळून टाकला तरी थोडेच ठरेल !
  • संतांचे सहज बोलणे म्हणजे अम्हां सामान्य लोकांना हिताचा उपदेशच आहे.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, गाईच्या मनात जसे नेहमी वासरू असते त्याचप्रमाणे हे साधुसंत मला मनात आठवून सांभाळत असतात.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  सुरेश वाडकर
  बबनराव नावडीकर