A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तात करी दुहिता विनाशा

तात करी दुहिता विनाशा । बल द्याया वेगे । माते धाव गे ॥

अर्पुनि म्लान मुखी । चुंबनधारा ।
घे हृदयी फुलवी जिवाला ।
तव माया वेगे । माते धाव गे ॥
गीत- य. ना. टिपणीस
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वराविष्कार - बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक- संगीत आशा-निराशा
ताल-कवाली
गीत प्रकार - नाट्यगीत
दुहिता - कन्या.

 

  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व