A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तातकरीं दुहिताविनाश

तातकरीं दुहिताविनाश । बल द्याया वेगें । माते धांव गे ॥

अर्पुनि म्लान मुखीं । चुंबनधारा ।
घे हृदयीं फुलवीं जिवाला ।
तव माया वेगें । माते धांव गे ॥
गीत - य. ना. टिपणीस
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वराविष्कार- बालगंधर्व
पं. कुमार गंधर्व
( गायकांची नावे कुठल्याही विशिष्ट क्रमाने दिलेली नाहीत. )
नाटक - संगीत आशा-निराशा
ताल-कवाली
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• गझल.
दुहिता - कन्या.

 

  बालगंधर्व
  पं. कुमार गंधर्व