A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मैत्रिणिंनो सांगु नका

मैत्रिणिंनो सांगु नका नाणव घ्यायला

नका विचारू स्वारि कशी? दिसे कशी अन्‌ हांसे कशी?
कसं पाडलं मला फशी? कशी जाहलें राजिखुशी?
नजीक येतां मुहूर्तवेळां, मैत्रिणिंनो..

नका विचारूं गमतिजमती, काय बोललो पहिल्या भेटी?
कसे रंगले स्वप्‍न पहाटी? कशी रंगली लाली ओठी?
कसा जाहला जीव खुळा? मैत्रिणिंनो..

अर्थ उलगडे समरसतेचा, सुटे उखाणा संसाराचा
छंद लागला मजला त्यांचा, धुंद बने बुल्बूल जिवाचा
घरी यायची झाली वेळां, मैत्रिणिंनो..
गीत - मनमोहन नातू
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर- रंजना जोगळेकर
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon