A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कृति अशी भीषणा

कृति अशी भीषणा । अन्य ना ॥

वितरिल मना । परमेशाच्या । यातना ॥

कोमलतरा । वनिताचित्ता । जाळि ना? ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, बाई सुंदराबाई
स्वर-
नाटक - एकच प्याला
राग - जोगिया
ताल-त्रिवट
चाल-दिलभर जानुवे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
वनिता - स्‍त्री.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.