A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बंधन

नात्यांना ठाउक असते हे चालत जाणे रस्ते
वळणावर येता थांबून मग हळूच वळणे नुसते

घरट्याशी येता सारी वळणे ही जाती संपून
मातीशी जुळते नाते वर आकाशाचे बंधन
गीत - सौमित्र
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- देवकी पंडित, सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- बंधन, वाहिनी- झी मराठी.