A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ज्यास देव सापडला

ज्यास देव सापडला माणसाच्या ठायी
त्यास मंदिराच्या भिंती दिशा सर्व दाही

करुणेची निरांजन आत सांडते प्रकाश
त्याचे तन-मन पूजा आणि गाभारा आकाश
धूप वसंताचा तेथे दरवळून येई

दु:ख पाहुनी दुसर्‍याचे ज्याचे भरतात डोळे
डोळ्यांतल्या त्या पाण्याला तीर्थ भेटायास आले
अशा माणसाचा स्पर्श पांडुरंग होई

धर्म पावसाचा अंगी ज्यास नसे नाव
अंकुरते जेथे जेथे तेच त्याचे गाव
असे गाव ज्याचा कोठे नकाशाच नाही
गीत - प्रवीण दवणे
संगीत - केदार पंडित
स्वर- पं. संजीव अभ्यंकर
अल्बम - जीवनरंग
गीत प्रकार - प्रार्थना
गाभारा - देवालयात देवाची मूर्ती असते तो अंतर्भाग.
ठाय - स्थान, ठिकाण.