A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गात रहा रे

गात रहा रे, गात रहा रे, गात रहा रे मधुगान

पूस जगाचे आसू
सकल दिशांतुन घोर निशांतुन पेरित जा तू हासू
जीवन हे वरदान

सत्य सनातन दे तुज हाक
अखिल चराचर गाते, तू धरि रे धरि रे ताल
फुलव सुरांनी रान

जाळून टाक निराशा
जा फुलवित तू आशा
या छंदाला आनंदाला देइ सुरांची भाषा

जरि तुज जागोजागी
दिसतिल कुणि हतभागी
दे संजीवन दे नवजीवन तू त्या दीनांलागी

देउ नको तू करुणा
आकांक्षांचे नूतन लोचन दे सकलां नवतरुणां
शिकव नवा अभिमान