A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वेदमंत्रांहून आम्हा वंद्य

वेदमंत्रांहून आम्हा वंद्य 'वंदे मातरम्‌'
वंद्य वंदे मातरम्‌

माउलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती
त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती
आहुतींनी सिद्ध केला मंत्र 'वंदे मातरम्'

याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले
शस्त्रधारी निष्ठुरांशी शांतिवादी झुंजले
शस्त्रहीना एक लाभे शस्त्र 'वंदे मातरम्'

निर्मिला हा मंत्र ज्यांनी आचरीला झुंजुनी
ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाउनी
गा तयांच्या आरतीचे गीत 'वंदे मातरम्‌' !
आहुती - यज्ञात अर्पण करावयाचे हवन द्रव्य, बलिदान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.