A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मज नकोत अश्रू घाम

मज नकोत अश्रू घाम हवा
हा नव्या युगाचा मंत्र नवा !

होते तैसी अजून उते मी
सधन अन्‍नदा सुवर्णभूमी
खंडतुल्य या माझ्या धामी
का बुभुक्षितांचा रडे थवा?

अपार लक्ष्मी माझ्या पोटी
का फिरसी मग माझ्या पाठी
एक मूठभर अन्‍नासाठी
जगतोस तरी का भ्याड जीवा?

काय लाविसी हात कपाळी
फेकून दे ती दुबळी झोळी
जाळ आळसाची तव होळी
तू जिंक बळाने पराभवा !

मोल श्रमाचे तुला कळू दे
हात मळू दे, घाम गळू दे
सुखासिनता पूर्ण जळू दे
दैन्यास तुझ्या हा एक दवा !
ऊत - वर येणे / उन्माद, माज.
बुभुक्षित - हपापलेला, भुकेला.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.