A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आला किनारा आला किनारा

आला किनारा आला किनारा
निनादे नभीं नाविकांनो इशारा

उद्दाम दर्यामधे वादळी
जहाजे शिडाऊन ही घातली
जुमानीत ना पामरांचा हकारा

प्रकाशे दिव्यांची पहा माळ ती
शलाका निळ्या-लाल हिंदोळती
तमांला जणू अग्‍नीचा ये फुलोरा

जयांनी दले येथ हाकारली
क्षणासाठी या जीवने जाळली
सुखेनैव स्वीकारुनी शूल-कारा

तयांच्या स्मृती गौरवे वंदुनी
उभे अंतिच्या संगरा राहुनी
किनार्‍यास झेंडे जयाचे उभारा
गीत- कुसुमाग्रज
संगीत - गिरीश जोशी
स्वर - पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर
अल्बम- रंग बावरा श्रावण
गीत प्रकार - स्फूर्ती गीत
कारा - कारावास.
तम - अंधकार.
शूल (सूळ, शूळ) - वेदना / सूळ. अपराध्यास शासन करण्यासाठी उभा केलेला तीक्ष्ण टोकाचा लोखंडाचा स्तंभ.
शलाका - काठी, काडी.
सुखेनैव - सहज.
संगर - युद्ध.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

 

  पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर