A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मधुवंतीच्या सुरासुरांतुन

मधुवंतीच्या सुरासुरांतुन आळविते मी नाम
एकदा दर्शन दे घनश्याम!

नयनी माझ्या गोकुळ वसले
यमुनेचे जळ गाली झरले
राधेपरी मी सर्व वाहिले सुखशांतीचे धाम!

वसंतांतले सरले कूजन
तुझ्याविना हे उदास जीवन
शोधित तुजला फिरते वणवण, नाहि जीवा विश्राम

दासी मीरा ये दाराशी
घे गिरिधारी तव हृदयाशी
या पायाशी मथुरा-काशी, तीर्थापरी हे नाम!
कूजन - आवाज.