A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उधळित शतकिरणां

उधळित शतकिरणां उजळित जनहृदयां
नभात आला रे प्रभातरवि उदया
तिमिराची रजनी गेली रे गेली लया

थरकति चंचल जललहरी नटली सजली वसुंधरा
मधुमय मंगल स्वरलहरी चढल्या भिडल्या दिगंतरा
धिं धिं धिं ता धिं धिं धिं ता दुंदुभीच्या नादासंगे
अंबराच्या मंदिरात मंद्र वाजे सनई
जय जय बोला जय जय बोला कोटि कोटि कंठांनी
भारताच्या भविष्याच्या पहाटेच्या समयी
रे संपली ती शर्वरी
ये हा रवी या अंबरी

चल करी वंदन नवयुवका, गगनी विलसे नवा रवी
तुजसी न बंधन कधी पथिका दिसली तुजला दिशा नवी
दिडदिडदारा दिडदिडदारा प्राण आता झंकारती
तारुण्याच्या सामर्थ्याला कारुण्याची साथ दे
या भूमीला आकाशाचे आशीर्वाद लाभावे
पौरुषाला विक्रमाचे वैभवाचे हात दे
ही प्रार्थना ही कामना
ही भावना ही अर्चना
अर्चन - पूजा.
दिगंतर - सर्वदूर.
मंद्र - नाद / संगीतातील एक सप्‍तक.
शर्वरी - रात्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  आकाशवाणी गायकवृंद, श्रुती सडोलीकर-काटकर