A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वेगळ्या जगात या

वेगळ्या जगात या अशी कशी दंगले
धुंद या स्वरात मी आज रंग-रंगले

वेगळ्या जगात या सूर आज रंगले
धुंद या स्वरात मन आज दंग-दंगले

भरारून झेप घेई पाखरू मनाचे
दाही दिशा मोकळ्या या बंध ना कुणाचे
स्वप्‍न आज प्रीतीचे लोचनांत जागले
धुंद या स्वरात मी आज रंग-रंगले

झाड-वेल-फूल-पाने कुजबुजू बोलती
तुझे-माझे गुपित हे कानामधी खोलती
एकान्‍ती संगतीचे वेड जणू लागले
धुंद या स्वरात मन आज दंग-दंगले

झोका घेई फांदीवर प्रीत माझी साजणा
मिठीमधे रेशमाच्या येशील का सांग ना?
स्पर्श हा नवानवा रोमरोम झिंगले
धुंद या स्वरात मी आज रंग-रंगले
धुंद या स्वरात मन आज दंग-दंगले