A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भाग्यवती मीं त्रिभुवनिं

भाग्यवती मीं त्रिभुवनिं झाले । कुबेर माझा धनी ॥

तुझेच सारे वैभव येथे । मी नावाचा धनी ॥

दो दिवसाचे वैभव खोटे ।

मोल तयाचे जगास वाटे ।

तुम्हावाचुनी मातीमोल हे । नकोच असले जिणे ।

करितील हेवा सारे नवरे । पाहुनि माझे जिणे ।

भाग्यवती मी तुमची राणी ।

भाग्यवान मी नवरा म्हणुनी ।

जोवरि लाभे प्रेमाचे धन । पर्णकुटीही बरी ।

मानिसी ऐसे वाटे होइल तुझा कुबेर भिकारी ॥
कुटिर (कुटी) - झोपडी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  मास्टर अविनाश, ज्योत्‍स्‍ना भोळे