A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
इये मराठीचिये नगरी

इये मराठीचिये नगरी
रामराम मंडळी, या हो अमुच्या घरी

गोड करा गूळपाणी, शाळूची भाकरी
कृष्णेच्या पाण्याला गंगेची माधुरी

प्यार अम्हां त्यागाची शौर्याची शाहिरी
भावभुकेले आम्ही, आमुची भारत ही पंढरी
शाळू - जोंधळ्याची एक जात. हा हिवाळ्याच्या दिवसांत पिकतो.