A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भारताच्या सुपुत्रांनो

भारताच्या सुपुत्रांनो ! उठा घ्या राज्य हे हाता
भाग्य उदयास आलेले, बाणु द्या अंगिच्या रक्ता

म्हणा- 'आजाद अम्हि झालो, न्याय देण्या नि घेण्याला
जीर्ण मानव्यता होती, तिला द्यायास उज्‍ज्‍वलता'

नम्र व्हा सज्‍जना पायी, काळ व्हा गुंडशाहीचे
मजूर आणि शेतकरी यांना, सोपवा आपुली सत्ता

चढू द्या शक्ती-शौर्याला, कुणी शत्रू नसो आता
बुद्धिच्या दैवि-दूतांनो ! वाढवा मित्रता-समता

स्वराज्य लाभलेले हे, कळेना ज्या कुणा रंका
कळू द्या सौख्य देउनी, हर्षवा भारती जनता

म्हणे तुकड्या सु-राज्याने, रमो सौंदर्य या लोकी
शिपाई व्हा तरुणांनो ! रक्षण्या देश, मानवता

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.