A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सुटला वादळी वारा

हुशियार..

सुटला वादळी वारा !
वल्हव जोमात जरा, गाठू किनारा,
गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे

उजविला महागाई-बेकारीचं कडं, बसंल धडक
हेरून ठेव पर माराया धडक, फोडाया खडक
एकीचा दीप कुठं दिसतोय का हुडक, वल्हव तडक
तिकडं बी पाऊस गारा, जणू मशीनगनचाच मारा
झुंजु गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा
गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे

वादळी वार्‍याची भीती कुणाला, आम्हा कोळ्यांला?
छातीवर नाचाया जल्माला आला, भितंय्‌ का त्याला?
डोंगर लाटेचा समोरूनं आला, रोखून त्याला
एकीचा करून पुकारा, वल्हं डावीला नेटानं मारा
झुंजु गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा
गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे

किनारा गाठू तर खाईल ना पोरं, धीरानं घ्या रं
दर्यात हिमतीनं डोली टाका रं, म्हावरं धरा रं
म्हावर्‍यासाठी नाव लोटलीया नार, काळाच्या म्होरं
पोटासाठी नाव लोटलिया नार, काळाच्या म्होरं
काळावरी वार करा अन्‌ भरभर म्हावरं बी धरा
झुंजु गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा
गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे
सुटला वादळी वारा !
डोली - गलबताचे शीड बांधण्याची काठी.