A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जय जन्मभू जय पुण्यभू

जय जन्मभू ! जय पुण्यभू ! जय स्वर्गभू सुखदायिनी !
जय धर्मभू ! जय कर्मभू ! जय वीरभू जयशालिनी !

उधळून प्राणांची फुले महाराष्ट्र तुज मुजरा करी !
वाहून तनमनधन तुला
पंजाब चरणांना धरी; गाई यशोगीते तुझी
वंगीय अमृतवैखरी;
गंगेचिया लाटांतुनी उठती तुझे नामध्वनी !

गुजरातच्या नेत्री तुझी धावून येती आसवे;
बघ, हृदय आंध्राचे जळे जननी तुझ्या हृदयासवे;
रक्तास राजस्थानच्या तुजहून दूर न राहवे;
तामीळनाडाच्या उरी आला उमाळा दाटुनी !

कर्नाट, केरळ, ओरिसा- सारेच छावे जागती;
आसामच्या गिरिकंदरी वणवे मनांचे हिंडती;
काश्मीरच्या छातीतुनी जखमा तुझ्या बघ वाहती !
जय कोटिजनगणमानिनी ! जय सकलमानसमोहिनी !

तू सुप्त स्वर कंठातले, तू श्वास माझा एकला,
तू स्पंदने हृदयांतली, तू रक्तिमा रक्तांतला;
नाही बरे माझा तुझा- जननी जिव्हाळा संपला !
साध्यासुध्या शब्दांत ह्या तू ओतिली मंदाकिनी !
कंदरा - दरी / गुहा.
गिरी - पर्वत, डोंगर.
भू - पृथ्वी / जमीन.
मंदाकिनी - भागिरथी / स्वर्गातली नदी.
वैखरी - वाणी, भाषा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  शरद जांभेकर, आकाशवाणी गायकवृंद