A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सत्य शिवाहुन सुंदर हे

दान दिल्याने ज्ञान वाढते
त्या ज्ञानाचे मंदिर हे
सत्य शिवाहुन सुंदर हे

इथे मोल ना दामाचे
मोती होतील घामाचे
सरस्वतीच्या प्रेमाचे
प्रतीक रम्य शुभंकर हे

चिरा चिरा हा घडवावा
कळस कीर्तीचा चढवावा
अज्ञानी तो पढवावा
थेंब आम्ही तर सागर हे

त्यागाला या नाव नसे
पुण्यवान हा देश असे
कल्पतरू हा उभा दिसे
त्या छायेतील मंदिर हे
कल्पतरू - कल्पवृक्ष, इंद्रलोकांतील काल्पनिक वृक्ष. इच्छित वस्तू देतो अशी समजूत आहे.
चिरा - बांधकामाचा दगड.