A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सत्य शिवाहुन सुंदर हे

दान दिल्याने ज्ञान वाढते, त्या ज्ञानाचे मंदिर हे
सत्य शिवाहुन सुंदर हे

इथे मोल ना दामाचे, मोती होतील घामाचे
सरस्वतीच्या प्रेमाचे प्रतीक रम्य शुभंकर हे

चिरा चिरा हा घडवावा, कळस कीर्तीचा चढवावा
अज्ञानी तो पढवावा, थेंब आम्ही तर सागर हे

त्यागाला या नाव नसे, पुण्यवान हा देश असे
कल्पतरू हा उभा दिसे, त्या छायेतील मंदिर हे
कल्पतरू - कल्पवृक्ष, इंद्रलोकांतील काल्पनिक वृक्ष. इच्छित वस्तू देतो अशी समजूत आहे.
चिरा - बांधकामाचा दगड.

 

Print option will come back soon