A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सैन्य चालले पुढे

शिंग फुंकिले रणी
वाजतात चौघडे
सज्ज व्हा, उठा उठा
सैन्य चालले पुढे

दास्यकाल संपला
शांत काय झोपला?
अग्‍नि येथ कोपला
पेटुनी नभा भिडे

लोकमान्य केसरी
गर्जतात वैखरी
माजला असे अरी
चारु त्याजला खडे

वीस सालचा लढा
जाहला किती बडा
इंग्रजास बेरडा
आणिले कसे रडे

तीस सालची प्रभा
उज्ज्वला भरी नभा
गांधी अग्रणी उभा
ठाकला रणी पुढे

शिर घेउनी करी
दंग हो‍उ संगरी
घालवू चला अरी
सागरापलीकडे
अग्रणी - नेता, मुख्य.
अरि - शत्रु.
केसरी - सिंह.
ठाकणे, ठाके - थांबणे / स्थिर होणे.
प्रभा - तेज / प्रकाश.
वैखरी - वाणी, भाषा.
संगर - युद्ध.

 

Random song suggestion
ध्वनीफित सध्या उपलब्ध नाही.