A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उद्योगाचे घरी देवता लक्ष्मी

उद्योगाचे घरी देवता लक्ष्मी वास करी
जय श्रमदेवी, जय श्रमदेवी, जय श्रमदेवी कृपा करी

दुर्दैवाचे पहाड फोडू
अमोल दौलत खणुनी काढू
मातीमधुनी सोने लपले, धरणीच्या उदरी

उभ्या पिकाची हिरवी पाती
कणसामधले जपती मोती
खळ्यात पडल्या डोंगरराशी, लुटुया दौलत खरी

दैव आमुचे आम्ही घडविले
भाग्यदान हे पदरी पडले
जगावेगळे वास्तुशिल्प हे, कृष्णाची नगरी

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.