A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अमुचा भारत देश महान

परदास्याची तुटे शृंखला, सरला अंधकार
नभी तिरंगी निशाण चढले, करूया जयजयकार

स्वतंत्र झाली भारतमाता आम्ही तिचे संतान
आमुचा, भारत देश महान !

स्वराज्य येथे सुराज्य व्हावे
रामराज्य या भूवर यावे
त्रिखंडात या अखंड राहो अजिंक्य हिन्‍दुस्थान
आमुचा, भारत देश महान !

या देशाला शिकवून भक्ती
गांधीजींनी केली मुक्ती
राष्ट्रपित्याने दिले अम्हाला चिरंजीव वरदान
आमुचा, भारत देश महान !

गरीब कोणी, अमीर कोणी
या मातीला समान दोन्ही
माणुसकीचे पाईक आम्ही, नाही थोर लहान
आमुचा, भारत देश महान !
पाईक - चाकर / पायदळाचा शिपाई.

 

  उत्तरा केळकर, महेंद्र कपूर