A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देश हीच माता

देश हीच माता, देश जन्मदाता
घडो देशसेवा ऐसी बुद्धी दे अनंता

धर्म पंथ नाही आम्हां जात-गोत नाही
मुले माणसाची आम्ही, वंश माणसाई
मनी आमुच्या ना काही न्यूनता-अहंता

खुली ज्ञान-विज्ञानाची कलांची कवाडे
सुखे लाभ घेऊ त्यांचा शिकू रोज थोडे
उद्या उंच होऊ आम्ही धरू योग्य पंथा

विस्मरू न आम्ही केव्हा ध्येय-देशनिष्ठा
नव्या भारताला देऊ जगी या प्रतिष्ठा
सर्वसाक्षी सर्वागत तू आम्हां यशोदाता